Polis

WHITE GOLD AND DIAMONDS RING

White gold with diamonds 3 strings ring- coll Polis

Code Gold (gr) Diamonds (ct)
AB16508 12,40 0,69