Polis

WHITE GOLD AND DIAMONDS RING

White gold with diamonds 3 strings ring- coll Polis

Code Gold (gr) Diamonds (ct)
AB16535 10,50 1,62