Polaris

WHITE GOLD AND DIAMONDS RING

White gold and diamonds ring -coll polaris

Where to buy
Code Gold (gr) Diamonds (ct)
AB16590 14,40 0,71